Abanka letno poročilo 2008, page 12

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 12

evrov

družba

tisoč

višini

odstotka

12 poročilo uprave v abanki smo v letu 2008 s hitrim odzivom na neugodne tržne razmere in s sprejetimi ukrepi za obvladovanje posledic finančne krize ublažili njihov vpliv na naše poslovanje in tako uresničili večino poslovnih in finančnih ciljev v začetku leta smo uspešno izvedli dokapitalizacijo banke z izdajo 1700000 novih delnic z emisijskim zneskom 102 milijona evrov jeseni se je delnica abanke uvrstila v kotacijo na ljubljanski borzi z doseženo stabilnostjo in drugimi ukrepi smo se dobro pripravili na leto 2009 ki od bank zahteva hitro odzivnost na krizne tržne razmere in previdnost pri sprejemanju poslovnih odločitev z dokapitalizacijo in uvrstitvijo naših delnic v borzno kotacijo bomo lažje uresničili našo strategijo da postanemo najboljši bančni partner v sloveniji na ta način smo prepoznavnejši tudi zunaj slovenije poslovne rezultate in cilje strategije uresničujemo skupaj s svojimi strankami ki nam zaupajo lastniki sodelavkami in sodelavci celovito ponudbo finančnozavarovalniških finančnozavarovalniških produktov razvejano poslovno mrežo informacijskim kapitalom modernimi potmi poslovanja in tehnološko naprednostjo pri tem pa je pomembno da abanka ni le banka smo bančna skupina poleg banke so v skupini še družba za upravljanje investicijskih skladov družba za upravljanje naložb dve leasing hiši družba za faktoring družba za projektno financiranje vzajemni sklad in pridružena družba ter skupaj obvladovana družba v tujini v veliko zadovoljstvo nam je da se tudi zunaj slovenije uspešno uveljavljamo v bosni si uspešno utira pot družba asa abanka leasing v srbiji pa je v začetku leta začela poslovati družba za faktoring poslovanje afaktor – faktoring finansiranje naše odvisne družbe afaktor v skupini abanka smo v letu 2008 ustvarili 26042 tisoč evrov dobička pred obdavčitvijo v abanki pa 27581 tisoč evrov dobička pred obdavčitvijo doseženi dobiček je sicer za 409 odstotka manjši kot v letu prej a smo glede na razsežnosti krize ki se je iz finančnega sektorja že razmahnila v realni sektor zadovoljni bruto dobiček v višini 27581 tisoč evrov je rezultiral v 78 odstotni donosnosti kapitala z dobičkom po obdavčitvi v višini 22233 tisoč evrov je bila dosežena 63 odstotna donosnost na kapital bilančna vsota skupine abanka je konec leta 2008 znašala 3910996 tisoč evrov bilančna vsota abanke pa je ob koncu leta 2008 znašala 3823336 tisoč evrov slednja se je v primerjavi z letom 2007 povečala za 112 odstotka kar je predstavljalo 80 odstotni tržni delež v slovenskem bančnem sistemu kapital z rezervami je konec decembra 2008 znašal 339458 tisoč evrov in se je v letu 2008 znižal za 39 odstotka kar je predvsem posledica prenosa v letu 2007 izdanega inovativnega instrumenta iz kapitala med obveznosti na drugi strani smo lastniški kapital banke z uspešno dokapitalizacijo povečali za 102 milijona evrov s čimer smo banki zagotovili trdno kapitalsko podporo ponosni smo da se je delnica abanke jeseni uvrstila v standardno kotacijo na ljubljanski borzi s čimer smo uresničili še enega od naših strateških ciljev v letu 2008 smo ohranili želeno delničarsko strukturo opredeljeno v srednjeročni strategiji največji lastniki ki so konec leta 2008 imeli 739 odstotka delnic banke so zavarovalnica triglav d d sava d d zvon ena holding d d in delniški vzajemni sklad triglav steber i v začetku leta 2008 smo po prvi predstavitvi abanke na azijskem trgu podpisali pogodbo o najetju sindiciranega posojila v višini 55 milijonov ameriških dolarjev za financiranje majhnih občin njihovih občinskih podjetij in zasebnih podjetij ki zagotavljajo komunalne storitve smo aprila podpisali pogodbo z evropsko banko za obnovo in razvoj o posojilu v višini 10 milijonov evrov aprila smo s konzorcijem tujih bank podpisali tudi pogodbo o najetju mednarodnega sindiciranega posojila v višini 165 milijonov evrov


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 11 Abanka letno poročilo 2008, page 13 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!