Abanka letno poročilo 2008, page 124

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 124

EUR

DZU

KDSPV1

slovenija

obveznosti

124 2007 ime država v kateri je sedež sredstva obveznosti kapital prihodki dobiček izguba) odstotek glasovalnih glasovalnih pravic oziroma udeležba v kapitalu abančna dzu d o o slovenija 4165 483 3682 2228 1095 99 afaktor d o o slovenija 78828 76136 2692 2153 402 100 aleasing d o o slovenija 49362 47942 1420 2811 37 100 analožbe d o o slovenija 11428 11194 234 296 139 100 argolina d o o slovenija 12768 16699 3931) 1 1060) 100 vogo leasing d o o slovenija 44738 40841 3897 2198 385 100 pridružene družbe – nekotirajoče 2008 ime država v kateri je sedež sredstva obveznosti kapital prihodki dobiček/ izguba) odstotek glasovalnih pravic oziroma udeležba v kapitalu kdspv1 b v nizozemska 15 71 56) – 83) 3333 2007 ime država v kateri je sedež sredstva obveznosti kapital prihodki dobiček/ izguba) odstotek glasovalnih pravic oziroma udeležba v kapitalu kdspv1 b v nizozemska 157 20 137 4 32) 3333 2008 ime država v kateri je sedež sredstva obveznosti obveznosti do investitorjev v enote premoženja prihodki dobiček/ izguba) odstotek glasovalnih pravic oziroma udeležba v kapitalu abančna dzu delniški evropa slovenija 30243 230 30013 5777 26323) 2948 družba delniški evropa vipa invest se je 1 marca 2008 preimenovala v abančna dzu delniški evropa pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 123 Abanka letno poročilo 2008, page 125 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!