Abanka letno poročilo 2008, page 197

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 197

EUR

DAX

CHF

ATX

USD

197 obrestno tveganje sprememba obrestne mere v bazičnih točkah)** tveganje lastniških vrednostnih papirjev sprememba delniškega indeksa v %)*** rast obrestnih mer padec obrestnih mer rast delniških indeksov padec delniških indeksov vpliv na dobiček vpliv na kapital vpliv na dobiček vpliv na kapital vpliv na dobiček vpliv na kapital vpliv na dobiček vpliv na kapital 286 – 286) – – – – – 3306 – 3306) – 2779 – 2779) – 58 58) – 2177 – 2177) – 1495 11599 1495) 11599) – 4453 – 4453) 1460 10230 1460) 10230) – – – – 35 1369 35) 1369) – 4453 – 4453) 19879 19879) – – – – – 1984 – 1984) – – – – – 17895 – 17895) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25024 11599 25024) 11599) 4956 4453 4956) 4453) 21683 10230 21683) 10230) 2177 – 2177) – 3341 1369 3341) 1369) 2779 4453 2779) 4453) 5706) – 5706 – 1130) – 1130 – 4944) – 4944 – 496) – 496 – 762) – 762 – 634) – 634 – 19319 11599 19319) 11599) 3826 4453 3826) 4453) 16739 10230 16739) 10230) 1681 – 1681) – 2580 1369 2580) 1369) 2145 4453 2145) 4453) ** scenarij spremembe obrestnih mer po valutah eur 100 bt usd 50 bt chf 50 bt drugo 50 bt *** scenarij spremembe delniških indeksov sbi20 15 % atx 20 % dax 20 % dow jones 20 % drugo 20 % pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 196 Abanka letno poročilo 2008, page 198 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!