Abanka letno poročilo 2008, page 205

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 205

EUR

205 3 12 mesecev 1 5 let nad 5 let neobrestovane postavke skupaj – – – 23698 229417 13 3212 7343 18502 48310 – – 1857 6785 24313 26706 211482 82096 30582 438718 2630 600 1500 2137 281518 1442075 75728 74723 4853 2773794 – 13378 – – 13378 1471424 304400 167519 86557 3809448 130000 – – – 130384 – – – – 7699 3410 1367 – – 66027 456776 30367 3709 3 1918311 686153 – – 14895 1091126 – 105 – – 216 6200 96984 15671 – 121870 14195 27277 – – 160451 – – – – 10681 1296734 156100 19380 14898 3506765 174690 148300 148139 87362 28447 6734 3600 233456 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 204 Abanka letno poročilo 2008, page 206 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!