Abanka letno poročilo 2008, page 27

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 27

RASTI

BRUTO

REALNE

STOPNJA

OBDOBJU

27 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 2004 2005 2006 2007 2008 43 % 43 % 59 % 68 % 35 %* opomba * ocena vir statisticni urad republike slovenije realne stopnje rasti bruto domačega proizvoda v obdobju 2004 2008 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 2004 2005 2006 2007 2008 32 % 23 % 28 % 56 % 21 % vir statisticni urad republike slovenije kumulativna stopnja inflacije v obdobju 2004 2008 gibanje gospodarske rasti v obdobju 2004 2008 prikazuje slika v nadaljevanju v letu 2008 se je inflacija v sloveniji umirila hitreje kot v evrskem območju v drugi polovici leta se je medletna rast harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin znižala s 69 odstotka julija na 18 odstotka decembra na ravni celotnega evrskega območja pa v enakem obdobju s 40 odstotka na 16 odstotka 5 na zniževanje inflacije v drugi polovici leta so vplivale predvsem nižje cene energentov 6 finančni trgi in bančno okolje finančna in gospodarska kriza ki se je začela leta 2007 in je posledica pomembnega poslabšanja likvidnostnih razmer po svetu pogosto imenovana kreditni kr ) je bila med drugim razlog za slabše financiranje kapitalskih trgov slabšo likvidnost celotnega bančnega sektorja in širšega gospodarstva občasno pa je tudi povzročala višje medbančne obrestne mere in zelo visoko volatilnost borznih in deviznih trgov negotovost na svetovnih finančnih trgih je pripeljala do propada nekaterih bank in drugih družb ter reševanja bank v združenih državah amerike zahodni evropi rusiji in drugod izkazalo se je da je težko vnaprej oceniti kakšen bo celoten učinek trenutne finančne in gospodarske krize oziroma se je težko v celoti pred njim zavarovati vodstvo ne more z zanesljivostjo oceniti kako bodo morebitna poslabšanja v okolju v katerem skupina abanka posluje in ki jih lahko povzroči sedanja kriza vplivala na njen prihodnji finančni položaj vodstvo meni da izvaja vse potrebne ukrepe za podporo trajnosti in rasti poslovanja skupine abanka v danih razmerah napoved za leto 2009 v letu 2009 se bo po napovedih gospodarska rast občutno upočasnila zaradi zaostrovanja posojilnih pogojev je pričakovati predvsem znižanje gradbenih investicij ter investicij v opremo in stroje ob globalni umiritvi gospodarske rasti se bosta še naprej upočasnjevali tudi rast izvoza in rast zasebne potrošnje pričakovano povečanje stopnje brezposelnosti bo namreč oslabilo učinek višjih realnih dohodkov gospodinjstev zaradi umirjanja inflacije ki je posledica občutnega znižanja cen nafte in ostalih surovin ter upočasnjevanja gospodarske aktivnosti 7 5 ekonomsko ogledalo januar 2009 ljubljana urad rs za makroekonomske analize in razvoj februar 2009 6 bilten banke slovenije januar 2009 ljubljana banka slovenije februar 2009 7 ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 2010 ljubljana urad rs za makroekonomske analize in razvoj december 2008


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 26 Abanka letno poročilo 2008, page 28 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!