Abanka letno poročilo 2008, page 55

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 55

KADRI

zaposlenih

razvoj

kadrov

55 upravljanje s kadri kadrovska politika je bila v letu 2008 usmerjena predvsem v delo z notranjimi kadri ter v njihov razvoj in usposabljanje v programih ki smo jih pripravljali interno prilagojeno našim posebnim zahtevam in v okviru danih stroškovnih omejitev v začetku leta smo v abanki izpeljali reorganizacijo ki smo jo podprli tudi z ustreznimi kadrovskimi aktivnostmi na podlagi celovite ocene kadrovskega stanja smo z notranjim prerazporejanjem in zunanjim kadrovanjem okrepili področja kjer smo ugotavljali pomanjkanje kadrov z ustreznim znanjem in sposobnostmi nadaljevali smo tudi s prestrukturiranjem kadrov kar pomeni da smo predvsem zaposlene ki so se upokojili nadomeščali z višje izobraženimi razvoj bančne dejavnosti namreč zahteva povečevanje deleža zaposlenih z visoko izobrazbo občasne kadrovske potrebe pa smo zapolnjevali z različnimi drugimi oblikami npr s študentskim delom in z najemom dela prek pooblaščene agencije) kljub krepitvi posameznih področij in prestrukturiranju se je število zaposlenih v abanki v primerjavi s preteklim letom povečalo samo za sedem na 878 zaposlenih ali za 08 odstotka pri izobraževanju smo se v abanki usmerili v zagotavljanje znanja in veščin ki so omogočali doseganje in preseganje poslovnih ciljev pri tem je bilo za leto 2008 značilno da smo z notranjimi ali zunanjimi predavatelji pripravili in izpeljali interna izobraževanja ki so bila pripravljena posebej za potrebe abanke z internim izobraževanjem smo izvedli 78 odstotkov vsega izobraževanja največ izobraževanja smo pripravili na področju pridobivanja veščin v odnosih s strankami in trženja tako za fizične kot pravne osebe ter na področju vodenja in dela z ljudmi prav tako smo se tekoče izobraževali ob uvedbi spremenjenih ali novih produktov ter za uporabo programov ki jih uporabljamo pri delu vse za čim kakovostnejše in učinkovitejše delo veliko energije je bilo vložene v razvoj kadrov ki je bil usmerjen v izbiro oceno potenciala in načrtovanje razvoja kariere s temi aktivnostmi smo v preteklosti zelo zmanjšali operativna tveganja ki bi jim bila lahko abanka izpostavljena ob večjem pomanjkanju ustreznih kadrov kadrovska politika izobraževanje in razvoj zaposlenih


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 54 Abanka letno poročilo 2008, page 56 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!