Abanka letno poročilo 2008, page 61

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 61

TRR

IBM

AIX

SEPA

BASEL

61 na področju informatike obvladujemo tri sklope poslovanja informacijsko aplikativno podporo informacijsko tehnologijo in splošne posle ter skrbimo za varnost informacijskega sistema vloga področja informatike v abanki je neprestano zagotavljati razpoložljivo celovito varno in uporabnikom prijazno informacijsko in tehnično podporo vseh bančnih poslov in drugih procesov ki jih opravlja banka na čimbolj ekonomičen in zanesljiv način skrbeti za nepremičnine v lasti banke investicije in splošne posle ter zagotavljati varnost informacijskega sistema v abanki jedro svojega informacijskega sistema razvijamo in vzdržujemo sami medtem ko si pri sistemih ki ne posegajo v jedro pomagamo z zunanjim razvojem pri čemer se opiramo predvsem na zunanje partnerje iz slovenije na področju razvoja informacijskih aplikativnih rešitev smo v letu 2008 največjo pozornost namenili večjim projektom ki so bili tako regulatorne kot poslovne in interne narave med regulatornimi projekti so bili najpomembnejši projekt sepa kjer smo v začetku leta izvedli uspešen prehod na sistem sepa pri kreditnih čezmejnih plačilih med letom pa smo ga dograjevali z dodatno potrebno funkcionalnostjo projekt basel ii kjer smo zasnovali in v veliki meri izdelali programsko podporo za vodenje limitov količnikov in poročanja projekt sisbon sistem pranje denarja ki smo ga prilagodili spremembam zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in pri tem nadgradili register strank pri postopkih za kategorizacijo strank in njihovo spremljanje med poslovnimi projekti naj poudarimo naslednje v okviru projekta e poti smo v e banko abanet namenjeno fizičnim osebam vgradili možnost naročil in avtomatiziran postopek za naročilo limita trr in naročilo depozita e banko abacom namenjeno pravnim osebam pa smo nadgradili s potrebnimi dopolnitvami za sepa in zbsxml vzpostavili smo tudi sistem obveščanja preko mobilnih telefonov abasms v katerega smo sprva vključili varnostni paket ki vsebuje obveščanje o transakcijah izvršenih s plačilnimi karticami in e banko abanet med pomembnejšimi poslovnimi projekti za katere pričakujemo da bodo polno zaživeli v prihodnjih letih sta tudi vpeljava e računov za pravne in fizične osebe ter izmenjava le teh med bankami konec leta 2008 smo razvili in v pilotsko produkcijo vključili projekt 123 plačam mobilno plačevanje) projekt novi depoziti fizičnih oseb smo dopolnjevali z novimi produkti in dodatno ponudbo predvsem namensko varčevanje in kratkoročne depozite sklenjene prek elektronske banke abanet v začetku leta je v redno uporabo prešla tudi podpora za cash management pooling) jeseni smo začeli z razvojem nove aplikativne podpore kreditov fizičnim osebam ki bo zaživela v letu 2009 dopolnjevali pa smo tudi še druge projekte pomemben del našega dela je pripadel projektu prenosa procesiranja visa na bankart kjer smo v letu 2008 izdelali celotno podporo novemu načinu poslovanja v letu 2008 je bila obsežnih dopolnitev deležna tudi aplikativna podpora skrbništvu skladov med notranje projekte lahko uvrstimo razvoj nove aplikacije za vodenje spornih terjatev elektronsko potrjevanje prejetih računov izdelavo aplikativne podpore za vodenje sodnih izterjav za pravne osebe spremljanje komisijskih poslov podporo scancoin – pologu kovancev na posebnih avtomatih novo podporo vodenju začasnim računom ter dopolnitve sistema terjatev in sistemov poročanja najpomembnejša naloga informacijske tehnologije je zagotavljanje razpoložljivosti celovitosti in varnosti informacijskega sistema na tem področju smo tudi v letu 2008 izvedli nekaj pomembnih korakov postavili smo sistem hercules s katerim bomo dokončno ugasnili ibm mainframe system stalno širimo in nadgrajujemo zmožnosti in funkcionalnost podatkovne baze in sistema oracle prav tako pa tudi strežnikov linux in aix na katerih tečejo najpomembnejši deli našega informacijskega sistema rekonfigurirali informatika


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 60 Abanka letno poročilo 2008, page 62 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!