Abanka letno poročilo 2008, page 62

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 62

DZU

ISACA

sodelovali

sistema

62 smo postavitev sistema s w i f t ter dopolnjevali komunikacijsko infrastrukturo s poudarkom na povezavah do zunanjih institucij in notranjem omrežju banke velik del nalog je predstavljal dr disaster recovery) center ki smo ga v prejšnjih letih postavili na naši lokaciji v novi gorici v letu 2008 pa smo dopolnjevali njegove zmogljivosti in vanj prenašali nove dele informacijskega sistema poleg tega smo izvajali redne preizkuse delovanja in priklopa dr centra poleg nadzora in upravljanja lastne informacijske infrastrukture smo v letu 2008 upravljali tudi informacijsko infrastrukturo naših odvisnih družb abančna dzu in aleasing ter se začeli dogovarjati o prevzemu upravljanja le te še z družbama afaktor in vogo leasing na področju tehnične podpore in splošnih poslov smo v letu 2008 skrbeli za reševanje zahtevkov za pomoč notranjim uporabnikom delo pa je vključevalo še namestitve računalniške in programske opreme postavitev bankomatov vzdrževanje in aktiviranje osnovnih sredstev vzdrževanje poslovnih stavb zagotavljanje fizičnega varovanja poslovnih stavb najeme nakupe in prodaje ter projekte gradnje in prenove poslovnih prostorov ter vodenje vložišča in tiskarne na področju varovanja in zaščite informacijskega sistema abanke smo začeli izvajati sistem elektronskega izobraževanja zaposlenih izvajali analize tveganj informacijske tehnologije sodelovali v postopkih izvedbe revizijskih in inšpekcijskih pregledov poglabljali nadzor nad operativnim izvajanjem varnostnih mehanizmov ter sodelovali pri načrtovanju in uvajanju varnostnih sprememb informacijskega sistema sodelovali pri obravnavi incidentov ter sodelovali z zunanjimi institucijami združenje bank slovenije) združenji isaca slovenski inštitut za revizijo) in posameznimi drugimi bankami pri promociji in uveljavljanju varnosti informacij


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 61 Abanka letno poročilo 2008, page 63 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!